woensdag 9 december 2015

RECENSIE | De wilde jongen uit de Aveyron - Jean Marc Gaspard Itard

We kennen allemaal wel de verhalen over zogenaamde wolfskinderen, denk maar aan Mowgli uit De Jungleboeken van Rudyard Kipling. Ook Victor de l'Aveyron was zo'n wolfskind. Hij duikt rond 1800 op in Zuid-Frankrijk, waar hij gevangen wordt genomen door jagers. Het is duidelijk dat hij jarenlang alleen heeft rondgezworven in de bossen. Hij kan niet spreken en hij gedraagt zich als een dier, lopend op handen en voeten. Hij wordt naar Parijs gebracht waar de jonge arts Jean Marc Gaspard Itard zich over hem ontfermt. Itard doet alles wat in zijn macht ligt om Victor op te voeden en tot een zinvolle communicatie met hem te komen. Van al zijn inspanningen brengt hij verslag uit in twee uitvoerige rapporten die nu voor het eerst integraal in het Nederlands vertaald zijn door Jevgenia Lodewijks.De relatief onbekende arts Jean Itard werkte vijf jaar lang met Victor de l'Aveyron en uit zijn ooggetuigenverslagen blijkt duidelijk veel respect en eerbied voor de wilde jongen. Voor Itard is Victor veel meer dan alleen een studieobject of een freak om je aan te vergapen. Met het oog op een toekomstig leven in de maatschappij doet hij zijn uiterste best om hem wat beschaving bij te brengen. Hij prikkelt Victors zintuigen en maakt gebruik van zijn verlangens en behoeften om hem dingen bij te brengen en zijn geheugen te trainen. Door Victor menselijk te behandelen en te proberen hem dingen aan te leren, was Itard zijn tijd duidelijk ver vooruit. Later zou Itard bekend komen te staan als één van de grondleggers van het buitengewoon onderwijs.

Je kunt van dit eerder wetenschappelijke werk niet verwachten dat je er doorheen raast als door een roman, maar de rapporten van Itard lezen verrassend vlot als je bekijkt uit welke tijd ze stammen. De vertaalster heeft hier knap werd verricht. Ook haar interessante toelichtingen zijn zeker een pluspunt. Zij plaatst bepaalde opmerkingen van Itard in hun juiste perspectief en geeft extra informatie over de tijd en de omstandigheden waarin hij met Victor werkte. 

Meer weten? Je kunt hier een fragment uit het boek lezen. Het verhaal van Victor werd in de jaren zeventig ook verfilmd als L'Enfant Sauvage.


De jongen uit de Aveyron
Jean Marc Gaspard Itard (Vertaling en toelichting door Jevgenia Lodewijks)
Aantal pagina's: 200
ISBN 9789491728136
Uitgeverij: Trophonios Publishing (oktober 2015)

Met dank aan de uitgeverij voor het recensie-exemplaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten